Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Kolej Profesional MARA Beranang

 

Kolej Profesional MARA Beranang, Lot 2333, Jalan Kajang/Seremban, 43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan No.Telefon : 03-87668935/36 , No.Faks : 03-87668940

WOWSlider Module11

  • Barisan Ahli Pengurusan KPMB 2019
  • Pendaftaran Pelajar KPMB  Sesi Jan-Mei 2019
  • Taklimat Bersama Pengarah Baru
  • AGM Kelab Warga Mesra
  • Penutup Program MISRA
  • Lawatan Prasana oleh BPT
  • jquery image slider
  • Amali Program Diploma in Landscape & Horticulture
Barisan Ahli Pengurusan KPMB 20191 Pendaftaran Pelajar KPMB  Sesi Jan-Mei 20192 Taklimat Bersama Pengarah Baru3 AGM Kelab Warga Mesra4 Penutup Program MISRA5 Lawatan Prasana oleh BPT6 Program Selling Skill Program Diploma in Business Studies7 Amali Program Diploma in Landscape & Horticulture8
bootstrap image slider by WOWSlider.com v8.8

E-CARES

 

Click here to go to E-Cares.

E

-

C

A

R

E

S

ADUAN PELANGGAN

 

Click here to go to Aduan Pelanggan.

A

D

U

A

N

 

P

E

L

A

N

G

G

A

N

Program Diploma dalam Sains Komputer memberi tumpuan kepada bidang sistem maklumat, kejuruteraan perisian, pengaturcaraan, rangkaian dan bidang ICT yang lain yang berkaitan.

DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE

Program ini diiktiraf di peringkat antarabangsa oleh Pearson untuk menjalankan Program PEARSON BTEC HND dalam bidang pengkomputeran dan pembangunan sistem.

HND IN COMPUTING (SYSTEM DEVELOPMENT)

Program Diploma Perakaunan menyediakan pelajar dengan pengetahuan mengenai laporan kewangan, meramal belanjawan dan membina sistem perakaunan untuk perniagaan kecil dan besar.

DIPLOMA IN ACCOUNTING

Program Diploma dalam Pengajian Perniagaan menawarkan pengetahuan mengenai keusahawanan, sumber manusia, prosedur undang-undang dan pengurusan operasi sesebuah perniagaan.

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

Program Diploma Perniagaan Tani melengkapkan pelajar dengan asas pengurusan perniagaan dalam bidang pertanian, pengeluaran tanaman, industri landskap serta jualan pemasaran dan runcit terhadap hasil tanaman.

DIPLOMA IN AGRO BUSINESS

Program Diploma Landskap dan Holtikultur ditawarkan untuk memenuhi disiplin landskap dan industri hortikultur khususnya dalam rekabentuk landskap dan penyelenggaraan tumbuhan.

DIPLOMA IN LANDSCAPE AND HOLTICULTURE

 
Edaran HEP                                                 20/12/2018
SENARAI KURSUS KOKURIKULUM YANG DITAWARKAN UNTUK SESI JAN MEI 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEP                                                 20/12/2018
MEMO BAYARAN YURAN PELAJAR BAHARU SESI JAN-MEI 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEP                                                 17/12/2018
PERATURAN DAN PENGUATKUASAAN PEMAKAIAN PELAJAR KPM BERANANG BAGI TAHUN 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEP                                                 17/12/2018
MAKLUMAN PENDAFTARAN PELAJAR SEDIA ADA SESI JANUARI-MEI 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEA                                                 17/12/2018
Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian Untuk Sesi Januari-Mei 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEA                                                 15/12/2018
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI OKTOBER - DISEMBER 2018
Keputusan Peperiksaan Akhir Sesi Oktober - Disember 2018 boleh disemak mulai 15 DISEMBER 2018 (Sabtu) jam 10 pagi di pautan PELAJAR -> E-DAFTAR.

Transkrip pelajar yang tamat pengajian graduat hanya boleh di ambil pada pada 28 Disember 2018.
Edaran HEP                                                 28/11/2018
Senarai Nama Pelajar Yang Berjaya Mendapat Penempatan Di Kamsis Untuk Sesi Jan-Mei 2019
>>Selanjutnya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDENT SPOTLIGHT
STUDENT SPOTLIGHT
 
KO-Q SPOTLIGHT
KO-Q SPOTLIGHT
STAFF SPOTLIGHT
STAFF SPOTLIGHT
EVENT SPOTLIGHT
EVENT SPOTLIGHT