Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Kolej Profesional MARA Beranang

 

Kolej Profesional MARA Beranang, Lot 2333, Jalan Kajang/Seremban, 43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan No.Telefon : 03-87668935/36 , No.Faks : 03-87668940

WOWSlider Module8

  • Kami  mengalu-alukan Anda disini
  • Pemandangan dari Atas KPM Beranang
  • Selamat Datang ke Laman Web Rasmi KPM Beranang
  • Tahniah !! 2nd World Innompic Games
  • Tahniah KPMB!! Outstanding Pearson Learner Awards
  • Outstanding Pearson Learner Awards
  • bootstrap slideshow
  • Anugerah Kecemerlangan Kolej 2018
Kami  mengalu-alukan Anda disini1 Pemandangan dari Atas KPM Beranang2 Selamat Datang ke Laman Web Rasmi KPM Beranang3 Tahniah !! 2nd World Innompic Games4 Tahniah KPMB!! Outstanding Pearson Learner Awards5 Outstanding Pearson Learner Awards6 Outstanding Pearson Learner Awards7 Anugerah Kecemerlangan Kolej 20188
css slideshow by WOWSlider.com v8.8

E-CARES

 

Click here to go to E-Cares.

E

-

C

A

R

E

S

ADUAN PELANGGAN

 

Click here to go to Aduan Pelanggan.

A

D

U

A

N

 

P

E

L

A

N

G

G

A

N

Program Diploma dalam Sains Komputer memberi tumpuan kepada bidang sistem maklumat, kejuruteraan perisian, pengaturcaraan, rangkaian dan bidang ICT yang lain yang berkaitan.

DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE

Program ini diiktiraf di peringkat antarabangsa oleh Pearson untuk menjalankan Program PEARSON BTEC HND dalam bidang pengkomputeran dan pembangunan sistem.

HND IN COMPUTING (SYSTEM DEVELOPMENT)

Program Diploma Perakaunan menyediakan pelajar dengan pengetahuan mengenai laporan kewangan, meramal belanjawan dan membina sistem perakaunan untuk perniagaan kecil dan besar.

DIPLOMA IN ACCOUNTING

Program Diploma dalam Pengajian Perniagaan menawarkan pengetahuan mengenai keusahawanan, sumber manusia, prosedur undang-undang dan pengurusan operasi sesebuah perniagaan.

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

Program Diploma Perniagaan Tani melengkapkan pelajar dengan asas pengurusan perniagaan dalam bidang pertanian, pengeluaran tanaman, industri landskap serta jualan pemasaran dan runcit terhadap hasil tanaman.

DIPLOMA IN AGRO BUSINESS

Program Diploma Landskap dan Holtikultur ditawarkan untuk memenuhi disiplin landskap dan industri hortikultur khususnya dalam rekabentuk landskap dan penyelenggaraan tumbuhan.

DIPLOMA IN LANDSCAPE AND HOLTICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

  

Edaran HEP                                                 28/11/2018
Senarai Nama Pelajar Yang Berjaya Mendapat Penempatan Di Kamsis Untuk Sesi Jan-Mei 2019
>>Selanjutnya
Edaran HEA                                                 26/11/2018
Jadual Peperiksaan Akhir bagi Semester Oct -Dis 2018
>>Selanjutnya          :: Jadual
Edaran HEP                                                 15/11/2018
KAJIAN PENGESANAN GRADUAN LEPASAN KOLEJ PROFESIONAL MARA


Edaran HEA                                                 02/11/2018
Jadual Kelas Terkini - Kemaskini November 2018
>>Selanjutnya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STUDENT SPOTLIGHT
STUDENT SPOTLIGHT
 
KO-Q SPOTLIGHT
KO-Q SPOTLIGHT
STAFF SPOTLIGHT
STAFF SPOTLIGHT
EVENT SPOTLIGHT
EVENT SPOTLIGHT