Portal Pelajar
Menyediakan Maklumat/Berita-Berita Terkini dari Masa Ke Semasa

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

Tarikh pendaftaran pelajar sediaada KPMB adalah pada 25 Mei 2017. Sila rujuk Lampiran A bagi struktur yuran mengikut semester pengajian. Pembayaran boleh dilakukan di mana-mana pejabat MARA Negeri/Daerah dengan menggunakan Nombor akaun 00111850572204 sebelum tarikh pendaftaran kemasukan ke KPMB. Anda juga dikehendaki mengemaskini maklumat secara online sebagaimana arahan yang tertera pada MEMO di bawah.