Portal Pelajar
Menyediakan Maklumat/Berita-Berita Terkini dari Masa Ke Semasa

 

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

Berikut adalah senarai nama pelajar yang masih belum melengkapkan data peribadi pelajar. Anda dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa hari pendaftaran pelajar pada 2 Januari 2018.  

Sila rujuk nama pelajar mengikut sesi pengambilan pelajar seperti berikut:-

:: Julai - Disember 2015
:: Januari - Jun 2016
:: Julai - Disember 2016
:: Januari - Mei 2017
:: Jun - September 2017

 

::MEMO MENGEMASKINI DATA PERIBADI PELAJAR FASA 4