Portal Pelajar
Menyediakan Maklumat/Berita-Berita Terkini dari Masa Ke Semasa

Perhatian kepada pelajar KPMB

 

Majlis Anugerah Kecemerlangan Kolej akan diadakan mengikut butiran seperti di bawah:

Tarikh: 26 Oktober 2017
Masa : 2.00 Ptg - 5.00 Ptg
Tempat: Dewan Gemilang ILMU KPMB

 

Tahniah kepada penerima COPA bagi Semester Jan Mei 2017 & Jun - September 2017!!

' Excellence is the gradual result of always striving to do better '
-Pat Riley-

 

 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN-SEP 2017

Keputusan Peperisaan Akhir Sesi Jun-Sep 2017 boleh disemak mulai 10 OKTOBER 2017 (Selasa) jam 8 pagi di pautan PELAJAR -> PAUTAN PELAJAR -> E-RESULT/E-REGISTRATION.  Slip keputusan online seperti di paparan hanya boleh digunakan untuk urusan rasmi setelah mendapat pengesahan daripada pihak UPP kolej. Semua tarikh yang tertera tertakluk kepada perubahan. Sebarang pertanyaan sila rujuk kepada UPP KPMB.

 

PENDAFTARAN KURSUS DALAM TALIAN SESI OKT-DIS 2017

Pendaftaran kursus dalam talian sesi Okt-Dis 2017 akan dibuka pada 13 Oktober (Jumaat) mulai jam 9 pagi di pautan pautan PELAJAR -> PAUTAN PELAJAR -> E-RESULT/E-REGISTRATION. Sebarang pertanyaan sila rujuk kepada UPP KPMB.

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

 

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat beberapa dokumen peribadi pelajar tiada dalam Simpanan Fail Pelajar. Dokumen ini sangat penting untuk  urusan rekod dan graduasi. Pelajar yang terlibat dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa sesi pendaftaran Semester Oktober - Disember 2017 (12 Okt 2017) seperti mana senarai yang terdapat dalam memo arahan dibawah.

Pelajar juga dikehendaki membayar yuran bagi penggunaan Sistem Keluar Masuk Kamsis sebanyak RM 15 pada hari pendaftaran tersebut. Sila rujuk memo arahan yang disertakan

 

 


:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2014
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2014
:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2015
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2015
:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2016
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2016

 

 

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

Berikut adalah senarai nama pelajar yang masih belum melengkapkan data peribadi pelajar. Anda dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa hari pendaftaran pelajar pada 12 Oktober 2017. Penghantaran melalui fax adalah tidak dibenarkan. 

Memo Mengemaskini Data Pelajar - Fasa 2 

 

 

 

Perhatian kepada pelajar KPMB

Notis penguatkuasaan pengosongan asrama telah dikeluarkan. Pelajar dikehendaki MENGOSONGKAN asrama  selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada 30 september 2017.

Adalah dinasihatkan agar semua pelajar tidak meninggalkan barang-barang persendirian semasa cuti semester.

sila rujuk memo untuk maklumat lanjut