Portal Pelajar
Menyediakan Maklumat/Berita-Berita Terkini dari Masa Ke Semasa

 

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

Berikut adalah senarai nama pelajar yang masih belum melengkapkan data peribadi pelajar. Anda dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa hari pendaftaran pelajar pada 12 Oktober 2017. Penghantaran melalui fax adalah tidak dibenarkan. 

Memo Mengemaskini Data Pelajar - Fasa 2 

 

 

 

 

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

Berikut adalah senarai nama pelajar yang masih belum melengkapkan data peribadi pelajar. Anda dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa hari pendaftaran pelajar pada 2 Januari 2018.  

Sila rujuk nama pelajar mengikut sesi pengambilan pelajar seperti berikut:-

:: Julai - Disember 2015
:: Januari - Jun 2016
:: Julai - Disember 2016
:: Januari - Mei 2017
:: Jun - September 2017

 

::MEMO MENGEMASKINI DATA PERIBADI PELAJAR FASA 4

 

 

 

Perhatian kepada pelajar KPMB

Notis penguatkuasaan pengosongan asrama telah dikeluarkan. Pelajar dikehendaki MENGOSONGKAN asrama  selewat-lewatnya jam 12.00 tengahari pada 30 september 2017.

Adalah dinasihatkan agar semua pelajar tidak meninggalkan barang-barang persendirian semasa cuti semester.

sila rujuk memo untuk maklumat lanjut

 

Perhatian Kepada Pelajar KPMB

 

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat beberapa dokumen peribadi pelajar tiada dalam Simpanan Fail Pelajar. Dokumen ini sangat penting untuk  urusan rekod dan graduasi. Pelajar yang terlibat dikehendaki mengemukakan dokumen tersebut semasa sesi pendaftaran Semester Oktober - Disember 2017 (12 Okt 2017) seperti mana senarai yang terdapat dalam memo arahan dibawah.

Pelajar juga dikehendaki membayar yuran bagi penggunaan Sistem Keluar Masuk Kamsis sebanyak RM 15 pada hari pendaftaran tersebut. Sila rujuk memo arahan yang disertakan

 

 


:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2014
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2014
:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2015
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2015
:: Pelajar Sesi Januari - Jun 2016
:: Pelajar Sesi Julai - Disember 2016

 

Perhatian kepada Pelajar KPMB

 

Semua pelajar dikehendaki membuat pendaftaran kolej bagi sesi pengajian Oktober- Disember 2017. Butiran Pendaftaran adalah seperti  maklumat berikut:-

Tarikh pendaftaran : 12 Okt 2017 (Khamis)

Yuran Pendaftaran : RM 100 (dibayar di mana-mana PEJABAT MARA Negeri/Daerah di atas nama PELAJAR SENDIRI kepada KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG)

Kod Bayaran : 00111850572204 

* Sila bawa resit Asal Rasmi MARA dan 1 salinan (catatkan nama , semester dan no. pelajar dibelakang resit Asal dan Salinan ) sebelum diserahkan semasa mendaftar di KPMB pada 12 Oktober 2017
 
Maklumat lanjut adalah seperti lampiran MEMO dibawah