UNIT LATIHAN INDUSTRI
Latihan Industri diwajibkan dalam struktur program pengajian peringkat Diploma di Kolej Profesional MARA semasa pelajar berada di tahun akhir (semester ke-6)

 PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

 

Tempoh latihan adalah dua belas (12) minggu dalam Semester 6 selepas selesai semua kursus yang dikehendaki oleh program ini. Semasa Latihan Industri (ITR), pelajar diselia oleh penyelia luar di organisasi tertentu dan penyelia di kolej. Penyelarasan antara penyelia industri dan kolej boleh ditubuhkan sekiranya perlu.

Setelah tamat latihan, penyelia industri akan mengemukakan laporan penilaian berkaitan prestasi pelajar. Diformat oleh KPM, laporan itu menilai disiplin, ketepatan masa, faedah, penyertaan, kemahiran kepimpinan, kemahiran umum, pembangunan dan interaksi pelajar di industri.

Percubaan maksimum untuk ITR adalah dua (2) cuba sahaja. Hanya pelajar lulus SEMUA kursus untuk program itu dalam tempoh yang maksimum tujuh (7) semester akan dibenarkan untuk menjalani Latihan Industri. Status DTP akan diberikan kepada mana-mana pelajar yang gagal berbuat demikian.

 

Bagi pelajar yang akan menjalani latihan industri perlu memohon dan mengemaskini maklumat pelajar di Portal Latihan Industri / Excel Online.

 

Pegawai Latihan Industri

En Saiful Redzuan Bin Mohamad