DIREKTORI SYARIKAT

Jabatan Kerajaan

Kementerian, Jabatan, Institusi, Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi di bawah Kerajaan

Yayasan Terengganu di Kuala terengganu
Jabatan Kerajaan yang bertanggungjawab dalam menentukan taraf kewarganegaraan
Bahagian penyelidikan dan perancangan
Jabatan Kerajaan yang menguruskan penyelidikan berkaitan dengan agriculture
Menjalankan penyelidikan dalam bidang makanan, pertanian dan industri asas tani.
Melaksanakan penggubalan undang-undang dan mengawalselia pengurusan
Powered by Sigsiu.NET

login