Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Kolej Profesional MARA Beranang

 

Kolej Profesional MARA Beranang, Lot 2333, Jalan Kajang/Seremban, 43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan No.Telefon : 03-87668935/36 , No.Faks : 03-87668940

E-CARES

 

Click here to go to E-Cares.

E

-

C

A

R

E

S

ADUAN PELANGGAN

 

Click here to go to Aduan Pelanggan.

A

D

U

A

N

 

P

E

L

A

N

G

G

A

N

Lot 2333, Jln Kajang/Seremban,

 

ALAMAT :

KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG,

LOT 2333, JALAN KAJANG/SEREMBAN,

43700 BERANANG,

SELANGOR DARUL EHSAN

 

TEL : 03-87668935

FAX : 03-87668940

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PETA DALAMAN KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG