Selamat Datang ke Laman Web Rasmi Kolej Profesional MARA Beranang

 

Kolej Profesional MARA Beranang, Lot 2333, Jalan Kajang/Seremban, 43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan No.Telefon : 03-87668935/36 , No.Faks : 03-87668940

PENGENALAN

Latihan Industri diwajibkan dalam struktur program pengajian peringkat diploma di Kolej Profesional MARA

semasa pelajar berada di semester akhir.

TUJUAN

Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi di bilik kuliah kepada persekitaran pekerjaan sebenar.

PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

Pelajar semester akhir yang telah lulus semua subjek/kursus di kolej.

Tempoh latihan  adalah selama 12 minggu @ 3 bulan atau 24 minggu 6 bulan

 

MUAT TURUN DOKUMEN 

Bil

 

Sesi OD 2018

 

Sesi JM 2019

 

Sesi JS 2019

 

1 Surat Jawapan Penempatan Latihan Industri Oct Dec 2018 Surat Jawapan Penempatan Latihan Industri  Jan May 2019 Surat Jawapan Penempatan Latihan Industri  Jun Sep 2019 (DCS)
2 Surat Jawapan Penempatan Latihan Industri Oct Dec 2018 (24 Minggu)   Surat Jawapan Penempatan Latihan Industri  Jun Sep 2019 (DAB)
3 Tentatif Latihan Industri Sesi Oct Dec 2018 Tentatif Latihan Industri Sesi Jan May 2019 Tentatif Latihan Industri Sesi Jun Sep 2019
4 Document and Form Checklist for Industrial Training Oct Dec 2018 Document and Form Checklist for Industrial Training Jan May 2019

Document and Form Checklist for Industrial Training Jun Sep 2019 (DCS)

Document and Form Checklist for Industrial Training Jun Sep 2019 (DAB)

 

5. Senarai Semak UPP

6. Form A

7. Format Penulisan Laporan (Report Writing Format)

8. Skema Pemarkahan Laporan

9. Surat Tolak Tawaran Latihan Industri Kepada Syarikat

 PROGRAM TERMASUK LATIHAN INDUSTRI DI KPM BERANANG

Bil Program Tempoh Sesi
1 Diploma in Business Studies 12 Minggu  (Sehingga sesi Oct Dec 2018 sahaja)
2 Diploma in Accountancy 12 Minggu (Sehingga sesi Oct Dec 2018 sahaja)
3 Diploma in Agro Business * 24 Minggu (Sehingga sesi Jun Sep 2019 sahaja)
4 Diploma in Landscape and Horlticulture 16 Minggu (Bermula sesi Jan May 2020)
5 Diploma in Computer Science 12 Minggu (Bermula sesi Jun Sep 2019 )

 

*Pelajar boleh memohon Program Structure daripada Unit Latihan Industri

SYARIKAT ATAU INDUSTRI YANG BERMINAT UNTUK MENAWARKAN PELUANG LATIHAN INDUSTRI

Boleh hubungi : Unit Latihan Industri KPM Beranang (0387668935 /36 ext 204)