VISI & MISI KPMB
Muatnaik Jurnal

VISI :

 

KAMI BERTEKAD DAN BERILTIZAM MENJADIKAN KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG SEBAGAI SEBUAH INSTITUSI YANG HEBAT SERTA DIKAGUMI DALAM MELAHIRKAN PELAJAR BERTARAF SEPARA-PROFESIONAL YANG CEMERLANG AKADEMIK DAN BERDAYA KEUSAHAWANAN SERTA MAMPU MEMENUHI KEHENDAK PASARAN.

  

MISI:

KAMI BERTEKAD UNTUK MENJADIKAN KOLEJ PROFESIONAL MARA BERANANG SEBAGAI INSTITUSI YANG DISEGANI DENGAN MEMBANGUNKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG MENYEDIAKAN PRASARANA YANG LENGKAP, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERKUALITI, TENAGA KERJA YANG DEDIKASI SERTA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERKINI.